Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll
Länkas nedan efter justering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-03-23, Protokoll.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-03-26 11.03

 

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens, Viared 8:119

7.2 Strandskyddsdispens, Sjögabo 1:7

7.3 Strandskyddsdispens, Viared 9:16

7.4 Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021

8.1 Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2021

9.1 Verksamhets- och tillsynsplan för Tillståndsenheten 2021

9.2* Yttrande till Kammarrätten i Jönköping

10.1 Remiss – Regional avfallsplan 2021-2030

10.2 Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden – Digital mötesutrustning

10.3 Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden – Klimatkonferens

10.4 Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden – Utbildning, klimatkrav vid byggnation

10.5 Beslut om valet av utsläppsfaktor

11.1 Naturvårdsfond, Torpa-Sjöbo 2:2, Paradis 1:4 m.fl.

12.1 Miljömålsuppföljning T3

12.2 Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal samverkan

12.3 Revidering av delegeringsordningen

12.4 Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet i Borås

12.5 Uppföljning av program för ett integrerat samhälle 2020

12.6 Månadsuppföljning februari 2021

14.1 Delegeringsbeslut februari 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Länkar nedan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-03-23, Föredragningslista .pdf Pdf, 248.9 kB. 248.9 kB 2021-03-17 16.01
Miljö och konsumentnämnden 2021-03-23, handlingar.pdf Pdf, 18.2 MB. 18.2 MB 2021-03-18 11.27
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-03-23 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol