Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Läggs ut efter justering

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-04-20, Protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-23 15.24

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens, Tranhult 1:24 och 1:14

7.2 Strandskyddsdispens, Bredareds-Fagerhult 1:31

7.3 Strandskyddsdispens, Arta 3:36

7.4 Yttrande till Vänersborgs Tingsrätt

9.1 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.2 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.3 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

10.1 Ändring av detaljplan Centrum, Makrillen 11

10.2 Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl.

11.1 Slutredovisning Plan för biologisk mångfald

12.1 Miljörapport Borås Stad 2020

12.2 Remiss – gör Borås grönare

12.3 Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024

12.4 Månadsuppföljning mars 2021

14.1 Delegeringsbeslut mars 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-04-20, Föredragningslista .pdf Pdf, 247 kB. 247 kB 2021-04-14 18.59
Miljö och konsumentnämnden 2021-04-20, handlingar.pdf Pdf, 38.6 MB. 38.6 MB 2021-04-14 18.55
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-08-24] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-04-20 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol