Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-05-25, Protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2021-05-31 13.43

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-05-25, handlingar.pdf Pdf, 16.9 MB. 16.9 MB 2021-05-20 19.02

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 1 6 Alternativt förslag M + KD.docx Word, 12.8 kB. 12.8 kB 2021-05-31 13.43

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
10 1 3 Protokollsanteckning M + KD.pdf Pdf, 146.9 kB. 146.9 kB 2021-05-31 13.44

Föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Viared 8:80

7.2 Yttrande över samråd, bergtäkt Fristads Prästgård 1:115

9.1 *Ansökan om serveringstillstånd

9.2 *Ansökan om cateringtillstånd

9.3 *Åtgärd mot serveringstillstånd

9.4 *Fullmakt att företräda nämnden i Kammarrätten

10.1 Revidering Visionen Borås 2025

11.1 Slutredovisning Kobacka 1:21

12.1 Kommunfullmäktiges uppdrag som ej ingår i budget 2021

12.2 Tertial 1 2021

12.3 Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad

14.1 Delegeringsbeslut april 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-05-25 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol