Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Arnäsholm 1:45

7.2 Strandskyddsdispens Sävshult 2:10

7.3 Strandskyddsdispens Komlösa 5:4

7.4 Strandskyddsdispens Komlösa 5:14

7.5 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:38

9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten angående tobakstillstånd

9.2 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.3 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.4 Revidering av riktlinjer för alkoholservering

10.1 Förslag till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl

10.2 Detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 m.fl

12.1 Motion – Menssäkra Borås

12.2 Sommardelegation Strandskyddsärenden

12.3 Månadsuppföljning maj 2021

12.4 Beslut om sommargåva

12.5 Referensgrupp/förankringsgrupp Miljömålsrevidering

14.1 Delegeringsbeslut maj 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-06-21, Föredragningslista .pdfPdf, 773.5 kB. 773.5 kB 2021-06-16 12.02
Miljö och konsumentnämnden 2021-06-21, handlingar.pdfPdf, 46.9 MB. 46.9 MB 2021-06-16 12.02
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-06-21 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol