Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-06-21, Protokoll.pdf Pdf, 3.8 MB. 3.8 MB 2021-06-24 10.42

Beslutsförslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 1 Strandskyddsdispens Arnäsholm 1_45,tjänsteskrivelse.pdf Pdf, 165.8 kB. 165.8 kB 2021-06-24 08.41
7 1 Beslutskarta med tomtplats till tjänsteskrivelse.pdf Pdf, 227.4 kB. 227.4 kB 2021-06-24 08.41
7.1 Beslutsförslag från Mitt-S.pdf Pdf, 91.8 kB. 91.8 kB 2021-06-24 08.41
7.1 Karta till förslag från Mitt-S.pdf Pdf, 226.1 kB. 226.1 kB 2021-06-24 08.41
7.1 Alternativt förslag från M + KD.pdf Pdf, 102.6 kB. 102.6 kB 2021-06-24 08.42
7. 2 Alternativt förslag från M + KD.pdf Pdf, 99.5 kB. 99.5 kB 2021-06-24 08.45
12.4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 91.3 kB. 91.3 kB 2021-06-24 08.46

Reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
12.4 Reservation SD.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2021-06-24 08.44

Föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Arnäsholm 1:45

7.2 Strandskyddsdispens Sävshult 2:10

7.3 Strandskyddsdispens Komlösa 5:4

7.4 Strandskyddsdispens Komlösa 5:14

7.5 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:38

9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten angående tobakstillstånd

9.2 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.3 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.4 Revidering av riktlinjer för alkoholservering

10.1 Förslag till detaljplan för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl

10.2 Detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 m.fl

12.1 Motion – Menssäkra Borås

12.2 Sommardelegation Strandskyddsärenden

12.3 Månadsuppföljning maj 2021

12.4 Beslut om sommargåva

12.5 Referensgrupp/förankringsgrupp Miljömålsrevidering

14.1 Delegeringsbeslut maj 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-06-21, Föredragningslista .pdf Pdf, 773.5 kB. 773.5 kB 2021-06-16 12.02
Miljö och konsumentnämnden 2021-06-21, handlingar.pdf Pdf, 46.9 MB. 46.9 MB 2021-06-16 12.02
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-06-21 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol