Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Handlingar och föredragningslista

9.1 *Ansökan om serveringstillstånd

9.2 Initiativärende angående tillståndsenhetens taxor

9.3 Förlängd tillfällig utökning av serveringstillstånd på uteserveringar i Borås Stad

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd

10.1 Förlängning av Borås Stads miljömål

10.2 Uppföljning av miljöförvaltningens miljömål 2021

10.3 Ansökan klimatkompensationsfond, klimatsmart byggmaterial

10.4 Ansökan klimatkompensationsfond, cykelgarage

12.1 Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service

12.2 Ny rutin för klimatkompensationssystemet

12.3 Remiss – Handlingsprogram Säkerhet 2019-2022

12.4 Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2021

12.5 Uppdrag som inte ingår i budget T2 2021

12.6 Revidering av miljöbalkstaxa 2022

12.7 Ny livsmedelstaxa 2022

12.8 Tertialrapport 2 221

13 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-09-28, föredragningslista.pdf Pdf, 527.9 kB. 527.9 kB 2021-12-14 14.43
Miljö och konsumentnämnden 2021-09-28, handlingar.pdf Pdf, 9 MB. 9 MB 2021-12-14 14.44

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-09-28, protokoll.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2021-12-14 14.46
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-23] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-09-28 17.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol