Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5, Kungsgatan 55, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-11-23, protokoll.pdf Pdf, 4.5 MB. 4.5 MB 2021-11-26 13.57

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Västra Boda 1:43

7.2 Strandskyddsdispens Påtorp 1:168

7.3 Strandskyddsdispens Lönnhult 1:7

7.4 Strandskyddsdispens Arta 3:19

7.5 Strandskyddsdispens Viared 16:51

7.6 Strandskyddsdispens Ryda 4:29

7.7 Strandskyddsdispens Bredareds-Fagerhult 1:26

7.8 Strandskyddsdispens Arås 1:5

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd

10.1 Remiss – Ny VA-plan för Borås Stad 2022-2025

10.2 Miljörapport Tertial 2 2021, Borås Stad

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Hunghult 1:22

12.1 Remiss – Näringslivsstrategi för Borås Stad 22-25

12.2 Revidering av attestregler och attestantförteckning

12.3 Månadsrapport oktober 2021

12.4 Förslag på datum för nämndmöten 2022

14.1 Delegeringsbeslut oktober 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-11-23, föredragningslista.pdf Pdf, 443.1 kB. 443.1 kB 2021-11-16 17.23
Miljö och konsumentnämnden 2021-11-23, handlingar.pdf Pdf, 66.5 MB. 66.5 MB 2021-11-17 17.09

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 2 4 Alternativt beslutsförslag, Påtorp 1_168.docx Word, 38.6 kB. 38.6 kB 2021-11-26 13.25
7 3 4 Alternativt beslutsförslag, Lönnhult 1_ 7.docx Word, 39.6 kB. 39.6 kB 2021-11-26 13.25
7 4 4 Alternativt beslutsförslag, Arta 3_19.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2021-11-26 13.26
7 5 8 Alternativt beslutsförslag, Viared 16_51.docx Word, 40.7 kB. 40.7 kB 2021-11-26 13.26
7 6 4 Alternativt beslutsförslag, Ryda 4_29.docx Word, 38.2 kB. 38.2 kB 2021-11-26 13.26

Protokollsanteckningar och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
12 1 2 Protokollsanteckning, näringslivsstrategi.docx Word, 41.2 kB. 41.2 kB 2021-11-26 13.26
Reservation M+KD 7.2 Påtorp 1.168.docx Word, 37 kB. 37 kB 2021-11-26 14.20
Reservation M+KD 7.3 Lönnhult 1.7.docx Word, 75.7 kB. 75.7 kB 2021-11-26 14.20
Reservation M+KD 7.4 Arta 3.19.docx Word, 75.6 kB. 75.6 kB 2021-11-26 14.20
Reservation M+KD 7.5 Viared 16.51.docx Word, 35.7 kB. 35.7 kB 2021-11-26 14.20
Reservation M+KD 7.6 Ryda 4.29.docx Word, 76.1 kB. 76.1 kB 2021-11-26 14.20
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-10-28] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-11-23 16.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol