Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5, Kungsgatan 55, Borås

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-12-14, protokoll.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-12-17 13.17

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 1 4 Alternativt beslutsförslag M+KD.pdf Pdf, 165 kB. 165 kB 2021-12-17 13.18
7 1 5 Alternativt beslutsförslag, Mitt-S.pdf Pdf, 112.9 kB. 112.9 kB 2021-12-17 13.18
7 1 6 förtydligande tomtplats, Mitt-S.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-12-17 13.18
7 1 7 Beslutskarta, Mitt-S.pdf Pdf, 3.5 MB. 3.5 MB 2021-12-17 13.18

Handlingar och föredragningslista

7.1 Strandskyddsdispens Västra Boda 1:43

7.2 Remiss – bergtäkt samt masshantering, Lunden 1:16, 1:17, 1:18, 1:7

7.3 Samrådsärende – Vindkraft nordväst om Fristad

8.1 Livsmedelssanktionsavgift

8.2 Revision av Borås Stads livsmedelskontroll, åtgärdsplan

9.1 *Yttrande till förvaltningsrätten, överklagat beslut

9.2 Verksamhets och tillsynsplan 2022

9.3 Tillfälligt utökat serveringstillstånd uteserveringar

10.1 Detaljplan för Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl.

10.2 Miljö- och konsumentnämndens handlingsplan för att realisera Borås Stads energi-
och klimatstrategi

10.3 Ansökan klimatkompensationsfond- utveckling av multimodal simulatorverksamhet för fordonskurser

12.1 Lupp 2017 avslutande rapportering av handlingsplaner

12.2 Månadsrapport november 2021

12.3 Budget 2022:2

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut november 2021

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2021-12-14, föredragningslista.pdf Pdf, 550.7 kB. 550.7 kB 2021-12-09 17.31
Miljö och konsumentnämnden 2021-12-14, handlingar.pdf Pdf, 17.2 MB. 17.2 MB 2021-12-09 17.32

Protokollsanteckningar och reservationer

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Fullmäktigehuset

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-11-27] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2021-12-14 15.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol