Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Protokoll Miljö- och konsumentnämnden 2023-11-20 Pdf, 352.8 kB.
§ 161 Alternativt förslag, Kristdemokraterna Pdf, 121.8 kB.
§ 166 Protokollsanteckning, Sverigedemokraterna Pdf, 68.8 kB.

Handlingar och ärendelista

Handlingar Miljö- och konsumentnämnden 2023-11-20 Pdf, 29.3 MB.

Ärendelista

 • Informationsärenden
 • Svar på remiss: Ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten
 • Svar på remiss: Scen för pop i Borås (2023)
 • Svar på remiss: Samråd för detaljplan för Sandhult 10:1 med flera
 • Ekologiskt hållbart Borås - Handlingsplan 2024 Miljö- och konsumentnämnden
 • Svar på remiss: Förstudie nytt konstmuseum i Borås
 • Naturvårdsfonden
 • Avtal med Marks kommun om kommunal samverkan rörande Energi- och klimatrådgivning
 • Avtal med Bollebygd, Herrljunga, Härryda och Vårgårda om kommunal samverkan rörande Energi- och
  klimatrådgivning
 • Svar på remiss: Riktlinjer för säkerhetsskydd
 • 10-dagars ekonomisk uppföljning per oktober
 • Delegationsbeslut oktober 2023
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-11-20 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol