Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-10-20

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid: 2020-10-20 15.30
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av dagordning
3. Handläggare önskar delta på nämndsammanträdet
4. Begäran om entledigande av god man, sekretess
5. Ansökan om samtycke till placering av tillgångar, sekretess
6. Anmälan om behov av förvaltare, sekretess
7. Samtycke till försäljning av bostadsrätt, sekretess
8. Ansökan om uttagstillstånd, sekretess
9. Utdömande av vite, sekretess
10. Samtycke till köp av bostadsrätt, sekretess
11. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
12. Verksamhetschefen informerar
13. Anmälningsärenden
14. Övriga frågor

Kallelse och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2020-10-20.pdf 239.9 kB 2020-10-14 13.51
Protokoll enkel.pdf 305.3 kB 2020-10-21 15.19


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-10-21 15.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-03] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2020-10-20

g q n C