Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-11-17

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid: 2020-11-17 15.30
Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15 plan 5, möteslokal Tallen

Beslut och protokoll 

Protkoll publiceras efter justering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden Protokoll 2020-11-17.pdf 294.4 kB 2020-11-18 14.56
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2020-11-17.pdf 35.2 MB 2020-11-11 10.53

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Anmälan om behov av ställföreträdare, sekretess
4. Ansökan om samtycke till uttagstillstånd, sekretess
5. Ansökan om samtycke till uttagstillstånd, sekretess
6. Vitesföreläggande, sekretess
7. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
8. Ansökan om samtycke till uttagstillstånd, sekretess
9. Samtycke till försäljning av fastighet, sekretess
10. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
11. Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken
12. Remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås Stad
13. Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2021
14. Julgåva
15. Verksamhetschefen informerar
16. Anmälningsärenden
17. Övriga frågor

Ordförandeklubba


Senast ändrad: 2020-11-18 14.59

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-03] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2020-11-17

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol