Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2020-12-15

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Näs Fjällstorp 3, Borås

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden Protokoll 2020-12-15.pdf 313.5 kB 2020-12-16 11.57
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden 2020-12-15.pdf 5.2 MB 2020-12-09 15.47

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Vitesföreläggande Sekretess
4. Ansökan om uttagstillstånd Sekretess
5. Anmälan om behov av god man Sekretess
6. Ansökan om uttagstillstånd Sekretess
7. Vitesföreläggande Sekretess
8. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
9. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
10. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
11. Nämndbudget 2021:2
12. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
13. Rapportering av Överförmyndarnämndens personuppgiftsbehandlingar 2019
14. Bemyndigande att underteckna handlingar 2021
15. Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med mera
16. Attesträtt 2021
17. Kvittering av checkar, postväxlar mm samt undertecknande av plusgiroutbetalningar 2021 samt kvittering av försändelser och paket
18. Mötesordning 2021
19. Verksamhetschefen informerar
20. Anmälningsärenden
21. Övriga frågor

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-03] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2020-12-15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol