Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-01-26

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden kallelse och handlingar.pdf 422.8 kB 2021-01-20 12.07

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
4. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
5. Utdömande av vite Sekretess
6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
8. Byte av ställföreträdare Sekretess
9. Vitesföreläggande Sekretess
10. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
11. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
12. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
13. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
14. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretsess
15. Lokalbehovsplan 2022-2024
16. Verksamhetschefen informerar
17. Anmälningsärenden
18. Övriga frågor


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-07] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2021-01-26

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol