Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-03-23

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan5

Beslut och protokoll 

Protokoll publiceras efter justering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden protokoll 2021-03-23.pdf 269.7 kB 2021-03-24 11.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2021-03-23.pdf 325 kB 2021-03-17 12.34

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Samtycke till försäljning av fastighet, sekretess
5. Anmälan om behov av ställföreträdare, sekretess / Ärendet utgår
6. Vitesföreläggande, sekretess
7. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
8. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
9. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
10. Anmälan om behov av ställföreträdare, sekretess
11. Ansökan om samtycke till förvärv av aktier och/eller värdepapper, sekretess
12. Begäran om entledigande av ställföreträdare, sekretess
13. Samtycke till försäljning av fastighet, sekretess
14. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
15. Anmälningsärenden
16. Övriga frågor

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-07] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2021-03-23

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol