Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 6 juni

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-04-20

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-04-20.pdf 266.7 kB 2021-04-21 12.10

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2021-04-20.pdf 313.6 kB 2021-04-14 12.10

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
5. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
6. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
7. Vitesföreläggande Sekretess - utgår
8. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
9. Begäran om utdömande av vite Sekretess
10. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
11. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
12. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
13. Vitesföreläggande Sekretess
14. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
15. Anmälningsärenden
16. Övriga frågor


Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-07] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2021-04-20

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol