Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-05-18

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-05-18.pdfPdf, 286.8 kB. 286.8 kB 2021-05-19 10.47
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Överförmyndarnämnden 2021-05-18.pdfPdf, 8.3 MB. 8.3 MB 2021-05-12 10.55

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Samtycke till försäljning av nyttjanderätt Sekretess
4. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess
5. Ansökan om utdömande av vite Sekretess
6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
8. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
9. Budgetuppföljning tertial 1 2021
10. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020
11. Ansökan om stöd till Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF
12. Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås
13. Remiss Revidering Visionen Borås 2025
14. Remiss Motion: Menssäkra Borås
15. Anmälningsärenden
16. Övriga frågor

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-07] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2021-05-18

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol