Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2021-06-15

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2021-06-15.pdfPdf, 280.2 kB. 280.2 kB 2021-06-16 11.12
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2021-06-15.pdfPdf, 559.5 kB. 559.5 kB 2021-06-09 09.53

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Emma Lingefelt och Håkan Eriksson från politiska beredningsgruppen för medborgarinflytande informerar nämnden om Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter
4. Verksamheten informerar
5. Samtycke till försäljning av bostadsrätt, sekretess
6. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
7. Anmälan om behov av ställföreträdare, sekretess
8. Ansökan om samtycke till uttag, sekretess
9. Samtycke till försäljning av fastighet, sekretess
10. Samtycke till försäljning av fastighet, sekretess
11. Samtycke till försäljning av bostadsrätt, sekretess
12. Samtycke till försäljning av bostadsrätt, sekretess
13. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
14. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
15. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
16. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
17. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
18. Vitesföreläggande, sekretess - Utgår
19. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
20. Sommargåva till anställda
21. Anmälningsärenden
22. Övriga frågor

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-07] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2021-06-15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol