Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-06-13.pdf Pdf, 433.1 kB. 433.1 kB 2023-06-14 11.09

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2023-06-13.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2023-06-07 11.48

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
 5. Utdömande av vite Sekretess
 6. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 7. Samtycke till försäljning av bostadsrätt Sekretess
 8. Länsstyrelsens tillsyn för verksamhetsåret 2022
 9. Riskanalys och intern kontrollplan 2024
 10. Remiss: Program för nationella minoriteter
 11. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-06-13 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol