Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-09-19.pdf Pdf, 324.1 kB. 324.1 kB 2023-09-20 08.09

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2023-09-19.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-09-13 15.53

Ärendelista 

 1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Verksamheten informerar
 4. Begäran om entledigande av ställföreträdare
 5. Anmälan om behov av ställföreträdare
 6. Utdömande av vite
 7. Vitesföreläggande
 8. Anmälan om behov av ställföreträdare
 9. Samtycke till försäljning av fastighet
 10. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto
 11. Remiss: Borås Stads Uppförandekod
 12. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
 13. Remiss: Borås Stads personalpolitiska program
 14. Remiss: Reviderad Kostpolicy
 15. Budgetuppföljning tertial 2 2023
 16. Anmälningsärenden
 17. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-09-19 15.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol