Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde 2023-09-19

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Beslut och protokoll 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-09-19.pdf Pdf, 324.1 kB. 324.1 kB 2023-09-20 08.09
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelse 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse Överförmyndarnämnden 2023-09-19.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-09-13 15.53
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ärendelista 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Begäran om entledigande av ställföreträdare
5. Anmälan om behov av ställföreträdare
6. Utdömande av vite
7. Vitesföreläggande
8. Anmälan om behov av ställföreträdare
9. Samtycke till försäljning av fastighet
10. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto
11. Remiss: Borås Stads Uppförandekod
12. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
13. Remiss: Borås Stads personalpolitiska program
14. Remiss: Reviderad Kostpolicy
15. Budgetuppföljning tertial 2 2023
16. Anmälningsärenden
17. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-09-19

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol