Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överförmyndarnämnden, sammanträde

Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan ta hand om t ex sin ekonomi eller andra angelägenheter

Tid:
Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Överförmyndarnämnden 2023-12-12.pdf Pdf, 298.4 kB. 298.4 kB 2023-12-13 07.49

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Överförmyndarnämnden 2023-12-12.pdf Pdf, 8.7 MB. 8.7 MB 2023-12-06 14.32

Ärendelista

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Verksamheten informerar
4. Begäran om entledigande av ställföreträdare Sekretess
5. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
6. Ansökan om samtycke till att uppta lån samt pantsättning  Sekretess
7. Samtycke till försäljning av fastighet Sekretess
8. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
9. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess
10. Begäran om byte av ställföreträdare Sekretess
11. Ansökan om samtycke till försäljning av bostadsrätt  Sekretess
12. Beslut från JO
13. Nämndbudget 2024
14. Ekonomisk redogörelse och lägesrapport
15. Attestrutiner Överförmyndarnämnden 2024
16. Fullmakt att företräda Överförmyndarnämnden i domstolar med mera
17. Kvittering av försändelser och paket
18. Attesträtt 2024
19. Delegationsbeslut
20. Anmälningsärenden
21. Övriga frågor

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-05] Överförmyndarnämnden , sammanträde 2023-12-12 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol