Meny

Meny

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2019-02-28 13.15

Det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och enligt plan- och bygglagen är det Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmaste insynen över byggnadsverksamheten. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Sammanträdet är öppet för allmänheten från kl 16.30. Det inleds med "allmänhetens  frågestund" där du har chans att ställa dina frågor till politikerna.

Tid: 2019-02-28 13.15
Plats: Stadshuset, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-03-06 15.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-17] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2019-02-28 13.15

g q n C

p

Kontakt