Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Det är Samhällsbyggnadsnämndens uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet och enligt plan- och bygglagen är det Samhällsbyggnadsnämnden som har den närmaste insynen över byggnadsverksamheten. Nämnden ska också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Sammanträdet är öppet för allmänheten från kl 16.30. Det inleds med "allmänhetens  frågestund" där du har chans att ställa dina frågor till politikerna.

Tid:
Plats: Stadshuset, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Protokoll
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-02-28 protokollPDF

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-17] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2019-02-28 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol