Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2019-06-27 08.00

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund kl 11.30-12.00

Vid "allmänhetens frågestund" har du har chans att ställa frågor till politikerna, lämna gärna in dina frågor senast dagen innan sammanträdet. Skicka e-post med dina frågor här.

Tid: 2019-06-27 08.00
Plats: Stadshuset, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-08-28 11.21

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-11] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2019-06-27 08.00

g q n C

p

Kontakt