Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2019-08-29 13.15

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund kl 16.30-17.00

Vid "allmänhetens frågestund" har du har chans att ställa frågor till politikerna, lämna gärna in dina frågor senast dagen innan sammanträdet. Skicka e-post med dina frågor här.

Tid: 2019-08-29 13.15
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-09-02 14.20

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-11] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2019-08-29 13.15

g q n C

p

Kontakt