Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör ockkså de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund kl 16.30-17.00

Vid "allmänhetens frågestund" har du har chans att ställa frågor till politikerna, lämna gärna in dina frågor senast dagen innan sammanträdet. Skicka e-post med dina frågor här.

Tid:
Plats: Stadshuset, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-31 protokollPDF

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-11] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2019-10-31 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol