Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-02-27

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund kl 16.30-17.00

Vid "allmänhetens frågestund" har du har chans att ställa frågor till politikerna, lämna gärna in dina frågor senast dagen innan sammanträdet. Skicka e-post med dina frågor här.

Beslut och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-27 protokollPDF

Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-27 föredragningslistaPDF

Tid: 2020-02-27 13.15
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2020-03-04 16.57

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-09] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-02-27

g q n C