Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-03-26

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av coronaviruset är allmänhetens frågestund inställd på sammanträdet 2020-03-26. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med svar på din fråga.

Föredragningslista

Föredragningslista till Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26PDF

Beslut och protokoll

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26PDF

Tid: 2020-03-26 13.15
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2020-03-31 14.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-09] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-03-26

g q n C