Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-03-26

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av coronaviruset är allmänhetens frågestund inställd på sammanträdet 2020-03-26. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med

Beslut och protokoll

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-26PDF

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Tid:
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-09] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-03-26

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol