Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-05-28

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av coronaviruset är hela sammanträdet stängt för allmänheten enligt beslut i Kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund är därför också inställd. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med svar på din fråga.

Beslut och protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28 protokollPDF

Beslut om bygglov, förhandsbesked och ingripandeärenden publiceras inte här. Önskar du ta del av dessa beslut kan du skicka e-post till: samhallsbyggnad@boras.se

Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28 ärendelistaPDF

Tid: 2020-05-28 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2020-06-02 15.31

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-09] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-05-28

g q n C