Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-05-28

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av coronaviruset är hela sammanträdet stängt för allmänheten enligt beslut i Kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund är därför också inställd. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med svar på din fråga.

Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-28 ärendelistaPDF

Tid: 2020-05-28 13.15
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, Kungsgatan 55

Senast ändrad: 2020-05-20 13.00

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-09] Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde 2020-05-28

g q n C