Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Samhällsbyggnadsnämnden, sammanträde

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.

Tid:
Plats: Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal plan 7, Stadshuset, Kungsgatan 55

Allmänhetens frågestund ersätts med e-post

Med anledning av coronaviruset är hela sammanträdet stängt för allmänheten enligt beslut i Kommunfullmäktige. Allmänhetens frågestund är därför också inställd. Har du frågor till nämnden? E-posta dem till samhallsbyggnad@boras.se senast dagen före mötet. Du kommer få e-post tillbaka med svar på din fråga.

Beslut och protokoll

Protokoll publiceras här efter justering.

endelista

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-04-22 ärendelistaPDF

Om du önskar ta del av handlingar inför sammanträdet, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@boras.se

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Samhällsbyggnadsnämnden , sammanträde 2021-04-22 13.15

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol