Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Servicenämnden, sammanträde 2021-01-28 kl.14.00

Servicekontoret erbjuder och utför tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning utan arbetar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Digitalt på Teams. Presidiet deltar från Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är ej öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2021-01-28 Protokoll.pdf 355.7 kB 2021-02-02 14.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Servicenämnden 2021-01-28 kallelse samt handlingar.pdf 4.8 MB 2021-01-22 13.41

Ärenden

 1. Nämndens öppnande
 2. Val av justerare
 3. Föredragning och Ajournering
 4. Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2021
 5. Nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024
 6. Miljörapport T3 2020
 7. Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
 8. Anmälningsärenden
 9. Delegationsbeslut
 10. Informationer
 11. Övriga frågor
 12. Avslut av nämnd

Södra torget och bro över Viskan

Foto: Jan Kansanen

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-11] Servicenämnden , sammanträde 2021-01-28 kl.14.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol