Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicenämndens, sammanträde 2023-03-22

Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster på uppdrag av Stadskansliet och övriga förvaltningar i Borås Stad samt de kommunala bolagen. Omkring 345 medarbetare arbetar på förvaltningen.

Servicekontoret styrs politiskt av Servicenämnden. Förvaltningen är den enda i Borås Stad som inte har någon fast budgettilldelning. Servicekontoret arbetar istället under mer företagsliknande former utifrån en beställar-/utförarmodell.

Tid:
Plats: Pantängen, Västerängsgatan 6, lokal Ugglan, plan 2

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Handlingar och ärendelista

Servicenämnden 2023-03-22 kallelse samt handlingar Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

1. Nämndens öppnande

2. Val av justerare

3. Föredragning och ajournering

4. Servicenämndens Personalekonomiska redovisning 2022

5. Remiss: Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag

6. Remiss: Granskning av Borås Stads hantering av moms

7. Remiss: Granskning av Borås Stads hantering av statsbidrag

8. Remiss: Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad

9. Remiss: Reglemente för Servicenämnden

10. Antagande av entreprenör av nybyggnation P10 inklusive länkbyggnad, om och tillbyggnad P2NV

11. Anslagsframställan för utbyggnad på Pantängen 25

12. Ekonomisk avstämning

13. Delegationsbeslut 2023-03-22

14. Informationsärenden 2023-03-22

15. Anmälningsärenden 2023-03-22

16. Övriga frågor

17. Avslut av nämnd

Beslut och protokoll

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-02-20] Servicenämndens, sammanträde 2023-03-22

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol