Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2017-06-12 18.00

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid: 2017-06-12 18.00
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och Protokoll

Sociala omsorgsnämnden 2017-06-12 ProtokollPDF

Handlingar och ärendelista

Sociala omsorgsnämnden 2017-06-12 ärendelistaPDF

Sociala omsorgsnämnden 2017-06-12 handlingarPDF

Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2017-06-19 10.47

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-02] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2017-06-12 18.00

g q n C