Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2019-12-16 17.30

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid: 2019-12-16 17.30
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_2019-12-16_protokoll.pdf 258.6 kB 2019-12-18 11.09

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_ärendelista_191216.pdf 118.5 kB 2019-12-09 11.03
Sociala_omsorgsnämnden_handlingar_191216.pdf 648.3 kB 2019-12-09 11.03
5_Månadsuppföljning_t.o.m._november_2019.pdf 337.9 kB 2019-12-13 13.13
6_Budget_2020-2.pdf 431.8 kB 2019-12-13 13.05
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2019-12-18 11.12

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-12] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2019-12-16 17.30

g q n C