Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde 2020-10-19 17.30

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid: 2020-10-19 17.30
Plats: Bryggaregatan 15

Med anledning av situationen med Covid -19, är sammanträdet inte öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_ärendelista_201019.pdf 116.7 kB 2020-10-12 14.28
Sociala_omsorgsnämnden_handlingar_201019.pdf 2.6 MB 2020-10-12 14.28

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_2020-10-19_protokoll.pdf 293.4 kB 2020-10-21 15.53
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-10-21 15.58

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2020-10-19 17.30

g q n C