Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Med anledning av situationen med Covid -19, är sammanträdet inte öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_ärendelista_210621.pdfPdf, 115.9 kB. 115.9 kB 2021-06-15 12.22
Sociala_omsorgsnämnden_handlingar_210621.pdfPdf, 960.3 kB. 960.3 kB 2021-06-15 12.22
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-01-19] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2021-06-21 17.30

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol