Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Tekniska nämnden, sammanträde 2019-06-27 13.00

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid: 2019-06-27 13.00
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tekniska nämnden 2019-06-27 protokollPDF

Handlingar och ärendelista

Tekniska nämnden 2019-06-27 ärendelistaPDF
Tekniska nämnden 2019-06-27 handlingarPDF


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-07-04 07.55

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-02-08] Tekniska nämnden , sammanträde 2019-06-27 13.00

g q n C