Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Tekniska nämnden, sammanträde 2020-09-30 13.00

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid: 2020-09-30 13.00
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tekniska nämnden 2020-09-30 protokollPDF
Alternativt beslutsförslag från M och KD 2020-09-30 § 107PDF

Handlingar och ärendelista

Tekniska nämnden 2020-09-30 handlingarPDF

Föredragningslista

 • Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslista
 • Tekniska förvaltningen informerar
 • Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020
 • Miljöuppföljning, Tertial 2
 • Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, Tertial 2 2020
 • Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2020
 • Yttrande över cykelstrategi - Borås Stad
 • Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad
 • Svar på revisionsrapport - Ärendeberednin i Borås Stads nämnder
 • Yttrande över Borås Stads program för föräldraskapsstöd
 • Inititativärende gällande en hundrastgård på Hulta
 • Justering av Regler för färdtjänst och Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst
 • Införande av digital signering av nämndens protokoll
 • Anmälningsärenden
 • Redovisning av delegationsbeslut
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-10-02 10.09

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Tekniska nämnden , sammanträde 2020-09-30 13.00

g q n C