Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde 2020-10-28 13.00

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid: 2020-10-28 13.00
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tekniska nämnden 2020-10-28 protokollPDF

Alternativt förslag från SverigedemokraternaPDF

Handlingar och ärendelista

Tekniska nämnden 2020-10-28 handlingarPDF

Föredragningslista

  1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
  2. Godkännande av föredragningslista
  3. Tekniska förvaltningen informerar
  4. Ekonomiuppföljning september 2020
  5. Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2021
  6. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet
  7. Kanotleder i Borås
  8. Svar på initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta
  9. Anmälningsärenden
  10. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2020-11-03 10.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Tekniska nämnden , sammanträde 2020-10-28 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol