Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2020-11-24PDF

Tilläggsförslag från SverigedemokraternaWord

Protokollsanteckning från SverigedemokraternaWord

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2020-11-24PDF

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Tekniska förvaltningen informerar
 4. Ekonomiuppföljning oktober 2020
 5. Besluts- och behörighetsattestanter 2021
 6. Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - Guldbrandsgatan 1, Borås stad
 7. Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad
 8. Yttrande över detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad
 9. Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 och förslag till kommande arbete med spår och leder
 10. Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt
 11. Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken
 12. Anmälningsärenden
 13. Redovisning av delegationsbeslut
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Tekniska nämnden , sammanträde 2020-11-24 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol