Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2020-12-16PDF

Tilläggsyrkanden för budget 2021 från SDWord

Tilläggsförslag till budget 2021 för Tekniska nämnden 2021 från M+KDWord

Tekniska nämnden 2020-12-16 protokoll - direktjusteringPDF

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2020-12-16PDF

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare

 2. Godkännande av föredragningslista

 3. Tekniska förvaltningen informerar

 4. Nytt driftavtal för Centralorten

 5. Ekonomiuppföljning november 2020

 6. Reviderad Budget 2021

 7. Lokalbehovsplan 2022-2024

 8. Information om Trädplanen

 9. Yttrande över remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken

 10. Yttrande över remiss: Informationssäkerhetspolicy Borås stad

 11. Anmälningsärenden

 12. Redovisning av delegationsbeslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Tekniska nämnden , sammanträde 2020-12-16 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol