Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2021-01-27 omedelbar justeringPDF

Protokoll Tekniska nämnden 2021-01-27PDF

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2021-01-27PDF

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Tilldelningsbeslut- Parkskötselavtal område 2, 3 och 4
 4. Tilldelningsbeslut- Kalkning Borås 2021-2023
 5. Information- Gestaltningstävling för Hallbergsbron och Stadsparken med anledning av Borås Stad 400 år
 6. Tekniska förvaltningen informerar
 7. Återrapportering - Svar på Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra Götalands län
 8. Svar på revisionsrapport - Granskning av Borås Stads skogsförvaltning
 9. Miljöuppföljning 2020 Tertial 3
 10. Yttrande över samråd för detaljplan Villastaden, Tranan 2, Borås Stad
 11. Anmälningsärenden
 12. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-20] Tekniska nämnden , sammanträde 2021-01-27 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol