Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.


Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2021-02-24PDF

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2021-02-24PDF


Föredragningslista

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Förvaltningen informerar
4. Internremiss- Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
5. Information om fiske
6. Remiss Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle
7. Årsredovisning 2020
8. Redovisning av Synpunkter januari-december 2020
9. Uppföljning av intern kontroll 2020
10. Samråd- detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 med flera
11. Yttrande över motion- Borås behöver bilen (SD)
12. Anmälningsärenden
13. Redovisning av delegationsbeslut
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Tekniska nämnden , sammanträde 2021-02-24 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol