Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Tekniska nämnden 2021-05-26 Protokoll Pdf, 554.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsanteckning Moderaterna och Kristdemokraterna § 57 Pdf, 76 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsanteckning Sverigedemokraterna § 57 Pdf, 594.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2021-05-26 Pdf, 16.1 MB.

Föredragningslista

  1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
  2. Godkännande av föredragningslista
  3. Förvaltningen informerar
  4. Ekonomiuppföljning, Tertial 1 2021
  5. Revisionsrapport- Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande
  6. Remiss - Revidering av visionen Borås 2025
  7. Gallring av Tekniska nämndens handlingar
  8. Samråd för Detaljplanen Sparsör, Sölebo 1:54 m. fl., Borås Stad,
  9. Anmälningsärenden maj 2021
  10. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Tekniska nämnden , sammanträde 2021-05-26 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol