Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Digitalt sammanträde via Microsoft Teams

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2021-06-30 omedelbar justering Pdf, 240.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll Tekniska nämnden 2021-06-30 Pdf, 967.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokollsanteckning Moderaterna § 69 Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och ärendelista

Handlingar och ärendelista Tekniska nämnden 2021-06-30 Pdf, 47.9 MB.

Initiativärende från M och KD: Vilka åtgärder behövs för att möta konsekvenserna av coronapandemin? Pdf, 337.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Förvaltningen informerar
4. Tilldelningsbeslut- Upphandling av skogsplantor
5. Ekonomiuppföljning maj 2021
6. Information om Tekniska nämndens budget 2022
7. Information om riskanalys inför intern kontrollplan 2022
8. Remiss- Motion Menssäkra Borås (V)
9. Slutrapport av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2021
10. Antagande av Borås Stads riktlinjer för skogsförvaltning
11. Antagande av Borås Stads Trädplan
12. Samråd för detaljplan för Viared Sydvästra, del av Viared 5:1 m. fl
13. Samråd för detaljplan för Kyllared, Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad
14. Förrättningsarvode för Tekniska nämndens strategidagar 2021
15. Anmälningsärenden juni 2021
16. Redovisning av delegationsbeslut

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-12-21] Tekniska nämnden , sammanträde 2021-06-30 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol