Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2023-09-20 Pdf, 367.4 kB.

Alternativförslag från Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna § 122 Pdf, 605.4 kB.

Handlingar och ärendelista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-09-20 Pdf, 13.3 MB.

Föredragningslista

Ärende

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Boråsförslaget: UTOMHUSGYM FÖR ALLA PÅ NORRBY!!
 6. Initiativärende från Vänsterpartiet om skyltar i Stadsparken
 7. Revisionen besöker Tekniska nämnden
 8. Digitaliseringsplan
 9. Boråsförslaget: Gångbro i Svaneholm
 10. Boråsförslag Skapa ett riktigt studentcampus
 11. Boråsförslaget: Gång och cykelväg från Buxbomen till Stora vägen i Fristad
 12. Boråsförslaget: Belysning Skänstarundan, Dalsjöfors
 13. Boråsförslag: Tillgängligt för alla!
 14. Boråsförslaget: Gång och cykelväg på Bäckeskogsgatan
 15. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 2023
 16. Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
 17. Remiss- Revidering av kostpolicyn
 18. Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2023
 19. Åtgärdsplan för nyttjade av buffert 2023
 20. Remiss: Borås Stads Uppförandekod
 21. Information om uppdragsdialog
 22. Redovisning av delegationsbeslut
 23. Anmälningsärenden september 2023
 24. Övriga frågor
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-09-20 13.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol