Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Utökning av färdtjänstområden
 5. Förvaltningen informerar
 6. KF-Uppdrag : Utredning Viskans Park Serviceorter
 7. Cykelplan 2024-2025
 8. Budgetuppdrag Akademiplatsen
 9. Remiss: Kollektivtrafikplan för staden Borås 2035
 10. Motion: Inför 30 km/h vid skolor och förskolor
 11. Boråsförslaget: Säker busshållplats för skolbarn R42 Sparsör
 12. Upphandling av rivning och byggnation av Nybron med tillhörande arbeten
 13. Tekniska nämndens budget 2024
 14. Besluts- och behörighetsattestanter 2024
 15. Ekonomiuppföljning november 2023
 16. Redovisning av delegationsbeslut
 17. Anmälningsärenden december 2023
 18. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-12-13 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol