Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kraftig ökning av smittspridning i Borås

Valnämnden, sammanträde

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, Kungsgatan 55, 501 80 Borås

Handlingar och ärendelista

Valnämndens handlingar 2021-05-11PDF

Ordförandeklubba

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-02-23] Valnämnden , sammanträde 2021-05-11 18.00

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol