Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2017-02-28 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag.

Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2017-02-28 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Cafeteria/Sessionsal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2017-02-28 ärendelista handlingar.pdf 811 kB 2017-02-27 10.13
Ordförandeklubba

Senast ändrad: 2017-03-08 08.39

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-19] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2017-02-28 18.00

g q n C