Meny

Meny

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-04-29 18.00

Tid: 2019-04-29 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2019-04-29 protokoll, § 92 omedelbart justerad.pdf 222 kB 2019-04-29 19.54
Vård- och äldrenämnden 2019-04-29 protokoll.pdf 298.1 kB 2019-05-03 08.27
Bilaga 1, Initiativärende Bygg en demensby i Borås Stad.docx 14.1 kB 2019-05-21 08.34
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2019-04-29 ärendelista handlingar.pdf 3.7 MB 2019-04-24 07.57
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-04-29 19.54

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-04-29 18.00

g q n C