Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-05-20 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-05-20 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2019-05-20 protokoll.pdf 326.9 kB 2019-05-23 08.51
Bilaga 1 Initiativärende Välkommen att bygga ut äldreomsorgen i Borås.pdf 61.4 kB 2019-05-23 08.51
Bilaga 2 Initiativärende Vård med förhinder.pdf 97.2 kB 2019-05-23 08.51
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden ärendelista och handlingar 2019-05-20.pdf 8.4 MB 2019-05-15 09.04
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-05-23 08.53

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-05-20 18.00

g q n C