Meny

Meny

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-08-19 18.00

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-08-19 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-06-04 11.49

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-01-10] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-08-19 18.00

g q n C