Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Vård- och äldrenämnden, sammanträde 2019-09-09

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid: 2019-09-09 18.00
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2019-09-09 ärendelista och handlingar.pdf 5.2 MB 2019-09-13 14.48
Vård- och äldrenämnden 2019-09-09 protokoll.pdf 228 kB 2019-09-13 14.48
Bilaga 1 § 153 Protokollsanteckning Vänsterpartiet.pdf 409.5 kB 2019-09-13 14.48
Bilaga 2 § 153 Protokollsanteckning Moderaterna och Kristdemokraterna.pdf 279.6 kB 2019-09-13 14.48
Kalenderblad

Senast ändrad: 2019-09-13 14.49

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-09-03] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2019-09-09

g q n C